Priemyselné odsávanie, filtrácia, odprašovanie, vetranie

Bezpečné pracovné prostredie pre ľudí / Funkčné výrobné procesy

O nás

Je známe, že ľudia v súčasnej dobe trávia väčšinu času v interiéri (až 90%), kde je 2 až 5-krát viac znečistený vzduch ako v exteriéri. Pomerne bežne sa v priemysle stretávame s problematikou odsávania, filtrácie, núteného vetrania, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie a bezproblémový chod výrobného procesu. Vo všeobecnosti sa však jedná hlavne o elimináciu chemických škodlivín, ktoré sú buď súčasťou alebo vedľajším produktom nejakého výrobného procesu v priemysle a ktoré značnou mierou znižujú kvalitu pracovného prostredia a okrem ľudí môžu ohrozovať aj samotný výrobný proces.  

Už oveľa menej sa však stretávame s témou mikrobiálnej kontaminácie vzduchu v interiéroch, ktorá si zaslúži minimálne rovnakú pozornosť ako vyššie spomínané chemické zaťaženie priemyselných prevádzok.  Naša spoločnosť so svojimi profesionálnymi skúsenosťami Vám pomôže v týchto oblastiach:  

  • Analýza súčasného stavu a Vašich potrieb
  • Návrh možných riešení odsávania, filtrácie, odprašovania, vetrania atď. so zreteľom na energetickú úsporu (vrátane výbušného prostredia s certifikáciou ATEX a požiadavkami legislatívy)
  • Projektovanie riešenia (2D, 3D, BIM)
  • Dodanie, inštalácia, certifikácia, servis celého systému na kľúč
  • Vzdialený monitoring a notifikácie systému (Internet, GSM, IoT) 
  • Analýza mikrobiálnej kontaminácie vzduchu v interiéroch 


Kontaktujte nás

 
IML TRADING, s. r. o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava

Slovensko

 
E-mail
 
Telefón